Riktig coaching kan hjelpe deg

Riktig coaching kan hjelpe deg

Hva er egentlig dette med coaching da? Er det noe for vanlige mennesker med travle normale liv? Med hverdagsutfordringer og liv som skal leves og mestres? Jeg kan tenke meg at du stiller deg disse spørsmålene, det gjorde i alle fall jeg.

Hva er coaching? 

Coaching er en samtale mellom to personer, der den ene er utdannet til å rettlede, stille spørsmål, bringe inn alternative måter å tenke på, se problemer på måter du kanskje  ikke klarer sjøl fordi du står midt oppe i det vanskelige.

Samtalen er forpliktende for begge parter, det legges opp et strukturert løp med oppgaver og utfordringer som skal følges opp før neste samtale. Ingenting mystisk, men merkelig effektivt.

Hva kan coaching brukes til?

Det kan være hva som helst, dagligdagse utfordringer, motbakker i livet, ønsker om forandring, eller forvandling. Du får noen å tenke sammen med, en som både stiller spørsmål og krav, men som vil deg vel. Jeg kan bruke både silkehansker og boksehansker.

Hvordan jobber jeg som coach?

Jeg ser an hver enkelt menneske, og velger metode og mål sammen med deg.

Men jeg kan også sette sammen pakker som tar for seg helt konkrete oppgaver:

  • Komme meg videre i livet-pakken.
  • Begynne å trene-pakken.
  • Slutte å røyke-pakken.
  • Få et bedre forhold til min mor-pakken.
  • Ikke la meg trykke ned på jobb-pakken.
  • Og listen kan være mye lengre…

Her kan du kontakt meg

Foto: Lars Åke Andersen