Dette er ditt liv!

Dette er ditt liv!

I samtale med de godt voksne i slekta tenker mange av oss gjerne at denne historien skulle vært i en egen bok. Nå tilbyr vi oss å gjøre den jobben. Godt Fortalt heter vårt nystartede firma, og vi skal lage praktboka med bilder og tekst fra levd liv.

Boka får det opplag som familien selv trenger, til barn, barnebarn og oldebarn, og kanskje gode venner. Den skal altså ikke selges i bokhandel, men være til glede for oppdragsgiver.

Nå har vi vært i avisa Nordlys for å tilby oss å skrive den første boka vår gratis for den heldige utvalgte. Under kan du lese teksten, som du kan skimte på bildet over. Takk til Journalist og fotograf for god sak.

God helg til deg, der du er!

 

Hvor ofte har du tenkt: Det skulle jeg ha skrevet ned?

Tekst: Tove Myhre

tove.myhre@nordlys.no

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

yngos@nordlys.no

Men gjorde du det? Neppe. Nå har skribent Eirin Bjørnstad og fotograf Lars Åke Andersen i den ferske tromsøbedriften Godt fortalt fått 274.000 pilotprosjektkroner fra Introfondet for å skrive vanlige folks livshistorier.

– For noen år siden leste jeg om noen som hadde gjort noe liknende og tenkte «Dette har jeg også lyst til å gjøre!». Så møtte jeg Lars Åke som likte ideen.

– Da hadde jeg allerede laget et par bøker, både fra en Cuba-tur og bøker til familien, så jeg var inne på sporet, sier Andersen.

– Og da jeg så bøkene, tenkte jeg «Sånn skal det se ut!», forteller Bjørnstad.

Til glede for slekt og venner

Pilotprosjektet retter seg mot privatpersoner til glede for slekt og venner. Gjennom intervjuer, fotografering og digitalisering av bilder fra familiealbum skal Godt fortalt lage praktbøker som dokumenterer både høydepunkter og hverdagshistorier fra folks liv.

– Det er veldig populært med slektsforskning, men der blir det gjerne bare en rekke med navn. Vi ønsker å løfte fram enkeltnavn og skrive historien fram, sier Bjørnstad.

Den første som får ei sånn bok kan være deg.

Gratis

– Nå leter vi etter den som vi skal skrive den første boka om. Eller de. Vi skriver gjerne om ektepar også, sier Bjørnstad.

Og den som først får sin historie mellom stive permer, får det gratis. Det eneste Godt fortalt forlanger er å bruke boka i markedsføringa av bedriften.

– Vi skal lage ei pilotbok og trenger en prøvekanin. Vi tror det er veldig mange som har snakket om å ta vare på familiens historiearv, men så blir det bare med praten. Nå vil vi gjøre jobben for dem.

– Og prisen?

– Det vil vi få svar på når vi har laget den første boka, sier Andersen.

Han og Bjørnstad er å finne på godtfortalt.no

 

–  Vi tror det er veldig mange som har snakket om å ta vare på familiens historiearv, men så blir det bare med praten.

Eirin Bjørnstad

GODT FORTALT: Lars Åke Andersen og Eirin Bjørnstad i Godt fortalt er på leit etter noen de kan skrive om til sin første livshistoriebok. 

Tove Myhre
kulturjournalist

Godt Fortalt fikk oppstartsmidler

Godt Fortalt fikk oppstartsmidler

Jeg er så glad! I går fikk vårt unge lille firma Godt Fortalt, og 18 andre flinke foretak, midler fra Tromsø Kommune sitt Intro fond. Kommune har gitt oss solid økonomisk støtte som et svar på vår søknad om å få sette ut i livet et forprosjekt. Det er nesten ikke til å tro!

Vår flotte kloke kommune har et ønske om  å bidra slik at kunst kan bli næring, og at kunstnere og utøvere kan leve av det de er gode på. Fotogfarf Lars Åke Andersen og jeg har stor tro på å slå våre ferdigheter sammen for å gjøre skriving og fotografering om til Livshistorier for vanlige mennesker.

Vi ønsker å formidle levde liv i både tekst og bilder og ser for oss en praktbok som barnebarn vil finne det spennende å fordype seg i. En bok som mange vil ha lyst til å vise fram til både slekt og venner.

I dag legges familiebilder på pc’er og på Facebook, noe som er mer flyktig og vanskelig å bevare for ettertiden. Ved å samle historiene i bøker, tar vi fysisk vare på den levende historien, og gir den videre til kommende slekter.

Og dette har vi nå fått støtte og oppmuntring fra Tromsø kommunes INTRO fond til å gå i gang med å prøve ut. Jeg er gledesstrålende lykkelig!

Dette skal du få høre mye mer om senere!

Jeg gleder meg til 2012, det blir et spennende år for meg. Jeg skal sette ut i livet en gammel drøm om Livshistorier, og jeg skal opp og stå som coach for deg når du vil sette deg mål.

Vær klar på hva du ønsker deg, plutselig har du fått det.